Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, "Her altı saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü bir dünyada yaşamak istemiyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından başlatılan “1 Milyar Aç İnsan İmza Kampanyası” nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, TOBB olarak bu kampanyayı desteklediklerini ve herkesi de destek olmaya çağırdıklarını söyledi. Açlıkla mücadelenin öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini anlatan Yavuz, “Açlık ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya olan 1 milyar insanın varlığı kabul edilemez. Bu durum hepimizin vicdanlarını rahatsız etmelidir” dedi.
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) tarafından internet ortamında başlatılan ''1 Milyar İnsan Aç İmza Kampanyası''nın Türkiye ayağı Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilcisi Shahid Najam, FAO Türkiye Temsilcisi Mustapha Sinaceur ve TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz'un katıldığı basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

TOBB Birlik merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Yavuz, sözlerine ''Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından başlatılan ''1 Milyar Aç İnsan İmza Kampanyası''nı TOBB olarak destekliyoruz herkesi de destek olmaya davet ediyoruz'' diyerek başladı.

 

-“Büyük insanlık dramı gözler önüne serilmeli”

 

Dünyada kronik açlık çeken 1 milyar insana kamuoyunun dikkatini çekmek, farkındalık yaratmak, açlıkla mücadele etmek amacıyla başlatılan bu kampanyanın hedefinin büyük bir insanlık dramını gözler önüne sermek olduğunu belirten Yavuz, gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olduğunun öncelikle altını çizmek istediğini söyledi.

Sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilmek için beslenme ihtiyacını karşılayacak yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya erişimin her bireyin temel hakkı olduğuna dikkatİ çeken Yavuz, 21. Yüzyılın gelişmişlik seviyesinde, açlık ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya olan 1 milyar insanın varlığının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu durumun herkesin vicdanını rahatsız etmesi gerektiğini belirten Yavuz, tam da bu sebeple, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerinin ilkinde açlığın ve yoksulluğun sona erdirilmesine yer verildiğini anlattı. ''Ancak, üzülerek belirtiyorum ki, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin birinci maddesini oluşturan açlıkla mücadele hedefi çerçevesinde, 2015 yılında açlık çeken insan sayısının 400 milyona düşürülmesi uzak bir ihtimal haline gelmiştir'' diyen Yavuz, gıdayı üreten, işleyen, dağıtan, hatta tüketen herkesin bir farkındalık geliştirmesinin zamanının geldiğini bildirdi.

Başta hükümetler olmak üzere, sivil toplum örgütleri ve ilgili tüm tarafların açlıkla mücadeleyi öncelikli gündem maddesi haline getirmeleri gerektiğini belirten Yavuz, küresel ısınma nedeniyle tarıma elverişli toprakların her geçen gün azalırken, azalan su kaynaklarının da gelecek nesilleri tehdit ettiğini, açlığın, gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde, yetersiz tarımsal faaliyetlerle yaşamını sürdürmekte olan kırsal nüfus üzerinde etkisini daha şiddetli gösterdiğini ifade etti. Yavuz, kronik açlığın Asya, Afrika, Güney Amerika ve Karayipleri vururken, dünyada açlık tehdidiyle karşı karşıya olan nüfusun üçte ikisinin Bangladeş, Kongo, Etiyopya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Pakistan'da yaşadığını söyledi.

 

-“Açlıkla mücadelede alınması gereken önlemler

 

Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Çözüme giden yol, öncelikle tüm dünyanın sorunu kabul etmesi ve açlığın olmadığı bir dünya görüşünü paylaşmasıdır. Türkiye'nin de içinde yer aldığı G-20 ülkeleri açlıkla mücadelede daha etkin rol almalıdır. Küresel krizin yol açtığı işsizlik sorununun yoksulluğu, yoksulluğun açlığı daha da derinleştireceği unutulmamalıdır. Küresel barış ve istikrarı da tehdit edecek bu durumun önlenmesi için harekete geçilmelidir.

Küçük ölçekli işletmeler desteklenmeli, tarım ürünlerinin pazarlama olanakları artırılmalı, tarım topraklarının amaç dışı kullanımı engellenmeli, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimine son verilmelidir.

Her altı saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Bunu duyurmak için buradayız. Sorun, sınırları aşan, küresel bir sorundur. Tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu veya sivil, sorumludur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak biz de sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Farkındalık yaratmak amacıyla, bu kampanya ile ilgili linki web sitemize ekledik. Tüm Oda ve Borsalarımızı bu kampanyadan haberdar ettik.

Bu kampanyaya, Türkiye'den, şu ana kadarki katılım iki binin biraz üzerinde. Bu kabul edilebilir değildir. Peygamber Efendimizin (Komşusu açken tok yatan bizden değildir) hadisini bir yaşam tarzı olarak benimsemiş Türk toplumunun, bu kampanyaya da gerekli desteği göstereceğinden şüphem yoktur.

Buradan tüm kamu ve sivil kurum ve kuruluşlara açlıkla mücadele çağrısında bulunuyoruz. Biz TOBB olarak öncülüğü yapıyor ve herkesi FAO'nun '1 Milyar Aç İnsan İmza Kampanyası'na destek vermeye çağırıyoruz.''

 

-“Herkese düşen görevler var”

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Muzaffer Aydemir'de dünyadaki güvenilir, yeterli gıda arz açığının kapatılmasında devlete ve sivil toplum kuruluşlarına ve halka düşen görevler olduğuna inandığını söyledi.

Güvenli gıda arzı ve üretimi konusunda hükümetin aldığı önlemlerin yeterli olduğuna işaret eden Aydemir, geçen yıl Türkiye'nin yaptığı 11,5 milyar dolarlık tarımsal gıda ihracının bunu gösterdiğini söyledi. Dünya gıda arz açığının oluşmasında israfın önemine işaret eden Aydemir, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın hayvansal ve bitkisel üretimi artırmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından toplantıya katılan Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilcisi Shahid Najam, FAO Türkiye Temsilcisi Mustapha Sinaceur ve TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, kampanya kapsamında hazırlanan ve üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak ''Dünyada 1 milyon insan aç ve ben buna öfkeliyim'' yazılı tişörtleri gösterip, ellerindeki sarı düdükleri öttürerek imza kampanyasının Türkiye ayağına start verdi ve dünyadaki açlığa dikkati çekti.

 

-“1 milyar insan kronik açlıkla yüzyüze”

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Mustafa Sinaceur, dünyada yaklaşık 1 milyar insanın kronik açlıkla yüzyüze olduğunu, 2 milyar insanın ise temel vitamin ve minerallerden yoksun yaşadığını belirterek, herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Sinaceur, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından internet ortamında başlatılan ''1 Milyar İnsan Aç'' imza kampanyası Türkiye ayağının tanıtım toplantısında dünyada yaşanan açlığa karşı toplumsal duyarlılık geliştirilmesinin önemini vurguladı.

İnternet ortamında düzenlenen imza kampanyası için Türkiye'den en az 200 bin imza toplamayı beklediklerini kaydeden Sinaceur, tüm dünyadan toplanan imzaların Kasım ayında Birleşmiş Milletlere sunulacağını belirtti.

Kampanyayla hükümetlerin, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin dünyada yaşanan açlık sorununa duyarlı hale gelmesini amaçladıklarını anlatan Sinaceur, ''Dünyada yaklaşık 1 milyar insan kronik açlıkla yaşıyor. Yaklaşık 2 milyar kişi temel vitamin ve minerallerden yoksun. Her yıl 6 milyon çocuk bu sorunlar nedeniyle hayatını kaybediyor'' dedi.

Birleşmiş Milletler'in 21. yüzyıl için belirlediği ''Bin Yıl Kalkınma Hedefleri'' kapsamında 2015 yılı için hedeflenen aç insan sayısının yarıya indirilmesi planının gerçekleştirilemeyeceğinin ortaya çıktığını dile getiren Sinaceur, açlıkla savaşın ahlaki bir görev olduğunu ve bütün insanlığın bu görevde aktif yer alması gerektiğini söyledi.

Kampanya çerçevesinde insanlardan mali bir destek istemediklerinin altını çizen Sinaceur, dünya genelinde toplanacak bir milyon imzayla, bu mesajı ilgili çevrelere en etkili şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sinaceur, hükümetlerin, sınırlı bütçeleri, çıkar grupları arasında belirli bir dengeyle dağıtmaya çalıştıklarını belirterek, bu bütçelerden açlık çeken insanlar için de pay ayrılmasını istedi. Sinaceur, ''İmzanıza ihtiyacımız var. Dayanışma içinde olmanıza ihtiyacımız var. Mali bir katkı istemiyoruz. İnternet üzerindeki çeşitli kanallardan imzanızı göndermenizi bekliyoruz'' diye konuştu.

-UNDP Daimi Temsilcisi Shahid Najam

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Daimi Temsilcisi Shahid Najam da, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın bir köşesinde açlık nedeniyle ölümler yaşanırken diğer insanların rahat uyumaması gerektiğini söyledi.

Sorunun çözümü için insanları ve kurumları harekete geçirmek istediklerini dile getiren Najam, ''İster batıda sıcak evlerimizde yaşayalım ister doğuda ya da güneyde zorluklar içinde yaşayalım, ister özel ister devlet sektöründe çalışalım, böyle bir realite var. Okyanuslarda keşifler yapıyoruz, uzaya gidiyoruz ama bir tarafta da açlıktan insanlar ölmekte. BM'nin başlatmakta olduğu bu kampanya hepimizin desteğini alması gereken bir kampanya'' dedi.Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
2630 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

 

E-Posta Oku

Kobi Bilgi Sitesi

 TOBB Bilgi Hizmletleri

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.36725.3887
Euro6.07136.0956
Powered By